Goed nieuws…


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

‘Het kan verkeeren’ schreef Bredero al in de 17e eeuw. Vier eeuwen later heeft die zinspreuk nog niets aan waarheid ingeboet. Twee maanden geleden werd in onze provincie nog de stormbal gehesen over de aanstaande economische malaise. We bevonden ons in zwaar weer. Slechte ontwikkelingen voor de werkgelegenheid bij NedCar in Born en Philips in Weert lieten alle seinen op rood springen. De troepen werden gemobiliseerd en minister-president Balkende en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken reisden bezorgd richting het Gouvernement in Maastricht om met bestuurders en vakbonden op zoek te gaan naar oplossingen om een dreigende economische catastrofe in onze regio te voorkomen.

Twee maanden later schijnt er achter de dreigende wolken echter plotseling een stevig zonnestraaltje. Tenminste als we de cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Zuidoost-Nederland mogen geloven. En er bestaat vooralsnog geen reden om aan het waarheidsgehalte van die bevindingen te twijfelen. Het CWI voorspelt een daling van de werkloosheid in onze provincie met ruim tienduizend personen. Dit jaar daalt de werkloosheid per saldo met 3400 mensen, voor 2007 verwacht het CWI nog eens een daling van de werkloosheid met 7200 personen. Spectaculaire cijfers, die de totale werkloosheid in onze provincie ruim beneden de magische grens van 50.000 mensen laat belanden. In Noord- en Midden-Limburg voorspelt het CWI in 2007 een banengroei van 2,4 procent, in Zuid-Limburg geeft de teller een stijging aan van 1,2 procent. Goed nieuws dus voor al de mensen die op zoek zijn naar een baan. Nog meer goed nieuws komt uit het Provinciehuis. Limburg krijgt vanuit Den Haag, in het kader van het Besluit Subsidies Regionale Investeringen (BSRI) geld voor stimulering van bedrijfsvestiging in de grensstreken. Op basis van projectindieningen krijgt onze provincie een stuk uit de landelijke koek, dat een omvang heeft van tien miljoen euro. De BSRI regeling is bedoeld om subsidie te geven aan bedrijven die zich willen vestigen in Nederland en daarbij meer dan 13, 8 miljoen euro investeren. Limburg heeft bij monde van gedeputeerde Economische Zaken, Martin Eurlings, al aangegeven die tien miljoen euro een goed begin te vinden. Maar geeft Eurlings tegelijkertijd aan ’wij hebben alleen al voor onze provincie 15 miljoen euro per jaar nodig voor nieuwe grote investeringen.’

Nog meer goed nieuws? Wereldkampioen worden in Duitsland! Goed voor de economie, goed voor Nederland, goed voor Limburg.

juni 2006, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina