Willy Wortels en loodgieters


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Hij is terug! Na jarenlange afwezigheid klopt hij weer voorzichtig op de deur. Het nerd-imago heeft hij definitief van zich afgeschud. Wat is er nog sexy aan rechten, psychologie of management als je ‘lifesciences’ of ‘crime scene investigation’ kunt studeren? Nee, een beetje vent is tegenwoordig bètastudent.

Juist op het moment dat het Limburgse bedrijfsleven Chinese kenniswerkers naar onze provincie wil halen om het tekort aan hoogopgeleid personeel het hoofd te bieden, hebben jongeren de techniek herontdekt. Het aantal, voornamelijk mannelijke studenten, dat (weer) kiest voor een bètatechniekstudie in het hbo of aan de universiteit stijgt snel. Na jaren van daling noteert 2006 een gemiddelde stijging van aanmeldingen van 6,7 procent ten opzichte van vorig jaar. In het wetenschappelijk onderwijs is sinds het jaar 2000 maar liefst een stijging van 26,9 procent gerealiseerd.

Een pluim op de hoed van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en het Platform Bèta Techniek. In een gezamenlijke aanpak zijn ze er daadwerkelijk in geslaagd de interesse voor techniekstudies aan te wakkeren. Naast een goede pr campagne heeft onder meer de aandacht voor een betere aansluiting tussen middelbaar onderwijs en vervolgopleidingen, bedrijfsbezoeken en speciale praktijkgerichte cursussen zijn vruchten afgeworpen.

Nu er schot zit in het aantal bètatechniekstudenten in het hoger onderwijs is het de hoogste tijd de blik te richten op het mbo. Jongeren die op uitvoerend niveau aan de slag gaan zijn broodnodig. Om belangstelling voor techniek te wekken kun je niet vroeg genoeg beginnen. Onlangs bezocht ik een techniekmanifestatie voor basisscholen. Georganiseerd door TEC4U. Doel van TEC4U is kinderen al vroeg in aanraking laten komen met techniek in de breedste zin van het woord. Tal van Limburgse bedrijven en het merendeel van de Limburgse basisscholen nemen hier aan deel. De manifestaties, verspreid in de provincie, zijn een succes. Wat wil je ook als je zelf tandpasta leert maken of de PH waarde van cola kunt meten. Jong geleerd oud gedaan denkt TEC4U. Een positiever beeld geven van de wereld van technische beroepen moet scholieren over de streep trekken om ze te laten ervaren dat een techniekstudie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. In die opgave valt nog heel wat winst te boeken.

november 2007, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina