Accelereren


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

“De Versnellingsagenda is dynamisch, er is plaats voor nieuwe ideeën en projecten”, zei Henk Hoogervorst in augustus 2006 in een interview in Limburg Onderneemt. Hoogervorst is directeur van het Programmabureau Versnellingsagenda. Een man die van aanpakken houdt. Even het geheugen opfrissen: de Versnellingsagenda Limburg staat voor grote kennis- en innovatieve projecten die de Limburgse economie aanjagen. In 2005 van start gegaan met een doorlooptijd tot tenminste 2012. De ambities van de Versnellingsagenda zijn groot. Zo moet Limburg in 2012 behoren tot de top drie van Europa op het gebied van health, care en cure.

Vorige week vond in het gouvernement aan de Maas de presentatie plaats van het jaarverslag 2007. En het moet gezegd: Limburg heeft een tandje bijgeschakeld. De nieuwe ideeën en projecten waar Hoogervorst zo’n anderhalf jaar geleden over sprak blijken geen luchtkastelen te zijn. Met als opvallendste blikvangers de geplande komst van siliciumfabriek The Silicon Mine op Chemelot, goed voor een investering van ruim vierhonderd miljoen euro en vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen, en de nieuwe fabriek van Scheuten Solar in Venlo, die met een totale investering van honderdvijftig miljoen werkgelegenheid verschaft aan vijfhonderd mensen. Waar vroeger het zwarte goud de Limburgse economie draaiende hield, moet nu de zon stralen als energiebron voor onze werkgelegenheid.

Een ander in het oog springend aspect is de warme relatie tussen de Versnellingsagenda en de provinciale economische visie en het hierop gebaseerde beleid. Vertaald in het programma ‘Innoveren in Limburg’. Versnellingsagenda en programma vormen voor de komende vier jaar een, vanuit een gemeenschappelijke economische visie, absolute twee-eenheid. Praktisch bezien worden hiermee de operationele mogelijkheden voor het versterken van de Limburgse en euregionale economieën vergroot zonder de focus op de gekozen economische speerpunten te verliezen. In 2007 is extra aandacht uitgegaan naar startende bedrijven en naar het midden- en kleinbedrijf. Een ontwikkeling die er voor zorgt dat de banenmotor van het Limburgse bedrijfsleven aansluit op de ontwikkelingen rondom projecten binnen de Versnellingsagenda.

Sinds begin van dit jaar hebben LIOF en de Provincie de krachten gebundeld. Met als achterliggende gedachte meer slagkracht genereren voor de thema’s uit de Versnellingsagenda. Met een nieuw fonds van circa twintig miljoen euro en Henk Hoogervorst als hoofd Ontwikkeling bij LIOF zijn de verwachtingen hoog gespannen. Samen in een nog hogere versnelling; dat moet welhaast de economische structuur van Limburg extra gaan versterken.
februari 2008, Zuid-Limburg




« terug naar vorige pagina