Gezonde voeding


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

‘An apple a day keeps the doctor away’. Ofwel snoep gezond eet een appel. Tegeltjeswijsheden uit een tijd toen obesitas nog geen probleem vormde. Anno 2008 lijden tweehonderd miljoen mensen in Europa aan enige vorm van diabetes. In 2015 zal de huidige wereldbevolking zijn gegroeid met zevenhonderdvijftig miljoen mensen.

Bovendien wordt de wereldbevolking steeds ouder. Momenteel zijn meer mensen overvoed dan ondervoed. Vetzucht is uitgegroeid tot een enorm probleem. Politici, wetenschappers, bedrijfsleven, beleidsmakers; ze zijn allemaal koortsachtig op zoek naar oplossingen om dit probleem het hoofd te bieden. Op zoek naar een nieuwe balans tussen gezondheid en maatschappij. Gezonde voeding is een issue. De voedingsmiddelenindustrie innoveert. Steeds vaker schotelt ze de consument in het schap van de supermarkt functionele voedingsproducten voor gericht op het voorkomen van hart- en vaatziekten, gewichtsreductie en hersenfuncties. En daarmee speelt ze heel gericht in op de wens van diezelfde consument die ‘fysiek, emotioneel en spiritualistisch in balans wil zijn.’


Agrofood biedt de Limburgse economie geweldige kansen. Alleen al in Noord-Limburg zorgt de verssector nu al voor meer dan dertigduizend banen en een omzet van een miljard euro per jaar. Greenport Venlo is één van de vijf aangewezen gebieden in Nederland die zich Greenport mag noemen. Greenports zijn gebieden waar een concentratie is van bedrijven die sterk met elkaar verbonden zijn. Voor de Greenports in Nederland hebben Rijk en overheden hun handtekening gezet onder bestuurlijke uitvoeringsafspraken. De strategie is gebaseerd op het opereren vanuit een gezamenlijk belang van bedrijfsleven, belangenorganisaties en overheden. Greenport Venlo wil zich onderscheiden door een sterke focus op vers en groen met logistiek als een logisch vervolg. Maar er liggen ook kansen op de snijpunten van sectoren, markten en technologieën. Op zoek dus naar specialistische producten met een meerwaarde. Die meerwaarde is ook zichtbaar in de grensoverschrijdende samenwerking met de agrobusinessregio Niederrhein, het grootste aaneengesloten tuinbouwcentrum van Duitsland.

Kortom, de ingrediënten om nieuwe gerechten te serveren zijn ruimschoots aanwezig. Maar ingrediënten vormen samen nog geen maaltijd. Daar is meer voor nodig. Dat vindt ook gedeputeerde Economische Zaken, Herman Vrehen. Hij pleit voor krachtenbundeling en samenwerking binnen de MKB sector en tussen de kennisinstellingen en kenniscentra. Uit die allianties moet, in de visie van Vrehen, in Greenport Venlo een kennisbeurs ontstaan. Zo wordt kennis tot kunde en kunde tot kassa. Limburg heeft de ervaring en potentie in zich om een stevige bijdrage te leveren aan de ‘groene revolutie’. Het komt nu dus aan op daadkracht.
maart 2008, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina