HEMA aanbieding


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

De Hema verkoopt niet alleen de beste rookworsten, ook hun aanpak van het ziekteverzuim smaakt naar meer. Werknemers van het warenhuis die ziek zijn moeten zich via internet melden om een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de klachten moeten ze zes tot zestig vragen invullen. De bedrijfsarts krijgt de antwoorden te zien. De zieke werknemer belt vervolgens zijn chef die de verzuimmelding al heeft doorgekregen. Blijkbaar werpt de elektronische ziekmelding een psychologische drempel op die werknemers ervan weerhoudt om al bij een verkoudheidje thuis tussen de lakens te blijven. In ieder geval is het ziekteverzuim bij de deelnemende Hema vestigingen sinds de invoering van de vragenlijst met meer dan de helft gehalveerd.

Dagelijks melden zich in ons land ongeveer 430.000 werknemers ziek. Daarmee kent Nederland een aanzienlijk hoger ziekteverzuim dan de omringende buurlanden. Twee keer zo hoog als in Belgie en zelfs vier keer zo hoog als in Duitsland. De kosten van het ziekteverzuim rijzen dan ook de pan uit: zes miljard euro aan doorbetalingen en twee miljard euro aan re-integratie van zieke werknemers. Die hoge kosten drukken zwaar, vooral op de kleine ondernemers. Juist uit die hoek klinkt dan ook de roep om onderscheid te maken tussen ziekteverzuim als gevolg van het werk en ziekmeldingen die juist niets te maken hebben met de dagelijkse plicht. Tijdens iedere kabinetsperiode laait de discussie over het terugdringen van het ziekteverzuim traditiegetrouw op. Ook nu weer. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf willen niet langer loon betalen aan werknemers die buiten de schuld van het bedrijf langdurig ziek zijn. Volgens die werkgevers meldden vorig jaar 1,6 miljoen werknemers zich ziek. Opgelopen met niet werkgerelateerde activiteiten. Tegen dat risico van ziekteverzuim moeten werknemers zich, in de ogen van de werkgevers, maar verzekeren. De vakbonden op de achterste poten met de bekende Pavlov reactie: onbespreekbaar. Zoals meestal ligt ook nu de waarheid in het midden.

De Wet Poortwachter heeft aangetoond dat het ziekteverzuim wel degelijk is terug te dringen met gerichte maatregelen. Waarbij een gedeelde verantwoordelijkheid de sleutel tot succes is. In plaats van de hakken in het zand te zetten, zouden werkgevers en werknemers er goed aan doen juist bij deze gevoelige en ingewikkelde materie elkaar de hand te reiken. Een hele kluif, dat zeker. Misschien eens een bezoekje brengen aan de Hema. Wie weet brengt de worst die de Hema ze voorhoudt partijen tot andere gedachten.
april 2008, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina