Doorprikken…


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Het is stil in Den Haag. Ministers en Kamerleden zijn op zomerreces. Zeg maar op vakantie met de caravan naar de camping in Frankrijk. Even de wonden likken of triomfantelijk met de borst vooruit na de wanstaltige nachtelijke vertoning van eigenbelang, partijbelang en vooral niet bezig zijn met het landsbelang. Een aanfluiting voor de parlementaire democratie. Maar goed, vakantieperiode. Dus dan is het weer tijd voor het oplaten van allerlei proefballonnetjes. Meestal drijven die geruisloos weg met de waan van alledag, soms blijven ze hangen boven nieuwsredacties, waar de achtergebleven redacteuren blij zijn met ieder nieuwsitem.

Neem het idee van Ton Heerts, vice-voorzitter van de vakcentrale FNV. Hij wil de Werkloosheidswet (WW) privatiseren. In het kort komt het er op neer dat bedrijven zelf verantwoordelijk worden voor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen aan hun werknemers. Typisch zo’n idee dat is uitgedokterd achter een design bureautafel, zonder oog voor de dagelijkse ondernemerspraktijk. Want wie betaalt in dit onzinnige voorstel (weer) het gelag? De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven zijn voor de uitvoering van dit ondoordachtige plan best in staat hiervoor een organisatie in te richten of om zich her te verzekeren. Bijvoorbeeld bij verzekeraar Interpolis die wel erg grote oren heeft naar de plannetjes van Heerts. Maar hoe zit het met de 731.000 midden- en kleinbedrijven in ons land? Goed voor een totale jaarlijkse omzet van rond de 714 miljard euro. 27 procent van al die bedrijven telt 1-10 medewerkers. 40 procent telt tussen de 10-99 werknemers. Wat Heerts voor ogen staat is dus 67 procent van deze bedrijven op te zadelen met nog meer administratieve rompslomp en, erger nog, met een niet te betalen extra kostenpost. Bovendien werkt Heerts plan in deze vorm alleen maar contraproductief. Je zou wel gek zijn als kleine ondernemer om nog personeel aan te nemen.

Zeker, er is veel voor te zeggen de uitvoering van de huidige Werkloosheidwet nader onder de loep te nemen. Maar dan wel graag met realiteitszin. Vlug doorprikken dus dit onzalige proefballonnetje.


juli 2006, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina