Brood en spelen


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Sportsponsoring is van alle tijden. Coca Cola had al in 1928 een commercieel contract met de Olympische Spelen van Amsterdam. En de legendarische sportman Jaap Eden verdiende rond 1900 met wielerwedstrijden in Parijs gigantische jaarsalarissen van om en nabij veertigduizend gulden. Zoals het een heroïsche vedette betaamt, genoot hij tijdens zijn carrière volop van de goede dingen des levens om eenzaam en berooid te sterven.

Berooid is de sportwereld nog niet, maar de financiële crisis heeft wel gevolgen voor de sportsponsoring. Wereldwijd is de afgelopen decennia een sponsormarkt ontstaan van dertig miljard dollar. Inmiddels is het grote afromen begonnen. Voorbeelden te over. General Motors schrapt de financiële bijdrage aan het Masters Golf Tournament en bonusbank ING trekt zijn sponsorbudget van 86 miljoen dollar terug uit de Formule 1. In Nederland gaat jaarlijks 700 miljoen euro om in sportsponsoring, waarvan de helft naar topsport en de andere helft naar de amateursport. Topclubs draaien al lang niet meer op recettes, maar voornamelijk op sponsorinkomsten. Wie de verwende voetballers op roze en gouden schoentjes miljoenen ziet opstrijken om verwend tegen een balletje aan te trappen, zal weinig moeite hebben dat in die sector de knip op de beurs gaat.
Nee, het zijn vooral de 29-duizend sportverenigingen in Nederland die moeten vrezen voor de effecten van de bezuinigingen. In de amateursport is sponsoring de tweede inkomstenbron, na de contributies, maar vóór de barinkomsten. Lokale sportclubs worden door de middenstand gesteund. Logisch, want hoe kleinschaliger de omgeving, hoe beter de markt valt te definiëren, hoe directer het effect is en hoe beter meetbaar het rendement. Het niveau waarop de sport wordt beoefend is minder van belang bij de overweging om zich met een club of sport te associëren. Belangrijker zijn de sympathie en de loyaliteit die uit de sponsoring voortvloeien. In Limburg steunt nagenoeg de helft van alle bedrijven sporters of sportverenigingen. Als belangrijkste redenen om aan sportsponsoring te doen scoren naamsbekendheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen het hoogst. Steeds meer midden- en kleinbedrijven in Limburg hebben de afgelopen jaren gekozen voor sponsoring van jeugd- en breedtesport. Nu de budgetten onder druk staan wordt sportsponsoring op lokaal niveau minder rooskleurig. Dat vraagt om creatieve acties van sportverenigingen om lokale sponsoring niet verloren te laten gaan. Uit innovatieve samenwerking tussen sport en bedrijfsleven nieuwe kansen laten ontstaan. Ondernemers die affiniteit met sportsponsoring hebben laten zich niet zo snel uit het veld slaan. Juist nu kan anticyclisch investeren wel eens het beste scoren voor beide partijen.
maart 2009, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina