Crisispijn


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Terwijl bankiers en volgevreten topmanagers elkaar nog vrolijk bonussen blijven toebedelen, overheden zich steeds dieper in de schulden steken door miljarden in de economie te pompen, de banken -dank je wel- het geld van de belastingbetaler vasthouden om hun groeiende verliezen te financieren in plaats van kredieten te verlenen aan bedrijven, neemt het aantal faillissementen toe (in Limburg staat de teller na een half jaar al op 227, tegen 119 in heel 2008) zijn betalingsachterstanden schering en inslag, dalen de huizenprijzen en loopt de (jeugd)werkloosheid razendsnel op.

Nu langzamerhand iedereen weer terug is van vakantie, dringt de keiharde werkelijkheid hardhandig door. Nederland is nu al tien procent minder rijk dan aan het begin van de kabinetsperiode. Het CBS verwacht volgend jaar 615.000 werklozen te noteren, dat is acht procent van de beroepsbevolking. Een sociaal drama dreigt, zeer zeker onder werkzoekende jongeren. De cijfers liegen niet. In de EU zijn vijf miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar werkloos. Dat is een werkloosheidspercentage van 18,3 procent. De werkloosheid stijgt onder jongeren tweemaal zo hard als de werkloosheid onder de totale beroepsbevolking. In Nederland dreigt het aantal werkloze jongeren op te lopen tot honderdvijftigduizend, einde dit jaar. Dichter bij huis, in Limburg, bedraagt het aantal niet werkende, werkzoekende jongeren om en nabij vijfduizend personen. Een stijging van maar liefst vijftig procent ten opzichte van een jaar eerder. Niets zo demotiverend als jong en ambitieus zijn, maar aan je toekomst geen invulling kunnen geven. Teleurstelling, rancune en bitterheid liggen op de loer. Een sociale tijdbom die door opportunistische politici met korte lontjes maar al te graag wordt ontstoken.

Gelukkig onderkennen regering, provincies, gemeenten, werkgevers, vakbeweging en onderwijsinstellingen de problematiek. Het kabinet investeert tot 2012 ruim een half miljard in het gevecht tegen de jeugdwerkloosheid. Werkgevers stellen extra (leer)werkplekken ter beschikking, jongeren die niet aan de slag komen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk door te leren. Mbo opleidingen en hogescholen in onze regio werken aan oplossingen om te voorkomen dat de huidige generatie afstudeerders tussen wal en schip valt. Gemeenten en UWV WERKbedrijf nemen gezamenlijke maatregelen tegen jeugdwerkloosheid. De provincies in ons land trekken voor eind volgend jaar 884 miljoen extra euro uit om de economische crisis te lijf te gaan. De Provincie Limburg heeft tot nu toe 16,7 miljoen ‘weggezet’ voor de crisisbestrijding. Het provinciebestuur wil vaart maken met de overgang van plan naar uitvoering. Het is duidelijk: de stormbal is gehesen in het zware economische weer. Massaal investeren in mensen als remedie om de jeugdwerkloosheid te beteugelen is het adagium. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een belegen cliché, maar wel een waarheid als een koe.
augustus 2009, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina