Vangnet of vrijheid?


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

In lange rijen staan ze zwijgend voor de ingang van de voedselbank. Weg is hun bravoure. Geen werk, huis kwijt, auto de deur uit en verlaten door vriend, vriendin, man of vrouw. De teloorgang van de voormalige gouden handjes is compleet. Nederland heeft er weer een probleemgroep bij: de ZZP’ers.

Zelfstandigen zonder personeel: daar zijn er in Nederland  ruim 630.000 van. Niet meer afhankelijk zijn van een baas, van willekeur en van zeurende managers  is de grote drijfveer van de meeste kleine zelfstandigen. Voor die drang naar vrijheid moet het je niet ontbreken aan vakkennis, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. En ziek zijn ZZP’ers nauwelijks. Dat griepje ziek je wel uit in het weekend en met een loopneus achter de computer is ook geen probleem. Want de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet te betalen en heb je er wel een dan moet je nog maar afwachten of ‘ze’ ooit tot uitbetaling over gaan.
 
Nu de crisis ook bij de ZZP’ers toeslaat wordt de stormbal gehesen. De sterke groei is voorbij en ZZP’ers staan zowaar opnieuw  op de politieke agenda. Tot vorig jaar hadden de  regeringspartijen PvdA en CDA nog geen goed woord over voor deze ondernemers. Ze beschouwden ze als splijtzwam in ons sociale stelsel. Maar nu moeten ze geholpen worden. Inkapselen dus die vrije cowboys.  En het liefst binnen de bestaande kaders van de Sociaal Economische Raad. Gelukkig weigert dit overlegorgaan vooralsnog daar gehoor aan te geven. Oude jongens krentenbrood, nietwaar?
ZZP’ers zijn niet zielig. Die hoeven niet zo nodig in overlegorganen waar anderen wel weten wat goed voor je is. Want waarom heb je ook alweer gekozen  om als kleine zelfstandige door het leven te gaan? Juist ja. En nu het wat minder gaat zeur je ook niet en komt het op je eigen creativiteit aan om te overleven. Natuurlijk is hun inkomen het afgelopen kwartaal fors afgenomen, maar iedere  zelfstandige weet dat  je voorbereid moet zijn op wisselende inkomsten. En als je als politiek dan toch graag iets wilt doen voor deze groep: betaal als overheid  hun rekeningen op tijd, op straffe van een forse boete, versoepel de overheidsaanbestedingen zodat ZZP’ers ook kunnen meedingen en verlaag de fiscale lasten van deze ondernemers. Maar neem ze vooral hun vrijheid, flexibiliteit en creativiteit niet af. Want dat hebben we in de huidige arbeidsmarkt veel te hard nodig.
 
Frans Hermans
Hoofdredacteur

januari 2010, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina