#mvd01.


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

#mvd01. is twittertaal. Het betekent: maak van de nul een punt. Het is de nieuwe slogan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Of beter gezegd, een hartenkreet. Het ROVL wenst zich niet langer neer te leggen bij de door de Rijksoverheid gehanteerde kwantitatieve doelstelling van maximaal vijfhonderd verkeersdoden per jaar. Vorig jaar waren in onze provincie dertig verkeersdoden te betreuren. “In Limburg gaan we de bakens verzetten”, aldus ROVL secretaris Bart Pastoor. “We kiezen voor durf, initiatief en eigen verantwoordelijkheid. We gaan voor de nul optie. We streven naar een systeem waarin geen verkeersslachtoffers meer vallen ofwel nul verkeersslachtoffers per jaar.” Is Pastoor c.s. het spoor bijster of luidt hij de noodklok?

Feit is dat uit berekeningen blijkt dat, naast het menselijke leed, ieder ernstig gewond verkeersslachtoffer een maatschappelijke kostenpost betekent van 1,2 miljoen euro. Maar ongelukken in het verkeer gebeuren nu eenmaal. Het zij zo, dat is de huidige attitude. En wie het laatste verslag leest van het algemeen overleg van verantwoordelijk minister Schultz met de vaste verkeerscommissie van de Tweede Kamer krijgt een aardig beeld van wat Den Haag bezig houdt op het gebied van verkeersveiligheid. De discussie gaat voornamelijk over meer handhaving, meer controle, meer regels. In de visie van het ROVL voert een andere, creatieve manier van denken de boventoon. Geen doemdenken, maar plezier, inspiratie en denken in kansen en mogelijkheden moeten de toon zetten. Nul slachtoffers door permanente verkeerseducatie, een begrijpelijke infrastructuur, handhaving en technologische vernieuwing. Waarbij het voorkomen van slachtoffers niet alleen een taak is van de overheid en politie, maar een gemeenschappelijke opdracht van bedrijven, instellingen, wijken en particulieren. Met activiteiten die dicht bij de burgers staan en waarbij die burgers op allerlei manieren aangesproken worden op hun gedrag. Die poging om een cultuurverandering op gang te brengen is aanvankelijk met schouderophalen en scepsis ontvangen. Wie zijn kop enigszins boven het maaiveld uitsteekt, mag de zeis verwachten. Het yes we can effect verzuurt in dit land vaak nogal snel tot misplaatst sarcasme. Maar dit terzijde.

Inmiddels is het ROVL een bewustwordingscampagne gestart. En is haar gedachtengoed, naast een breed netwerk van vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bestuurders en gemeenten ook omarmd door het Limburgse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen onkosten besparen door mee te werken aan verkeersveiligheid. Binnen uiteenlopende bedrijfstakken wordt van de nul al een punt gemaakt door aandacht te schenken aan onder meer een road safety concept, gedrags- en veiligheidstrainingen, interne verkeersveiligheidbeleidsvoering en actieve voorlichting. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst tachtig procent van het Limburgse bedrijfsleven meent dat duurzaam weggebruik een belangrijke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen is. En permanent opleiden, monitoren en beoordelen wordt door ruim zestig procent gezien als een goede mogelijkheid om van de nul een punt te maken. Gedrag is de moeilijkste factor om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met #mvd01. steekt het ROVL landelijk haar nek uit. De nul optie tot leidraad van beleid maken is een moedig besluit dat tot (positief) nadenken stemt. Alleen al daarom scoort het ROVL een duidelijk punt.
november 2010, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina