Nieuwe prioriteiten


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Van alle bedrijven in Nederland behoort negenennegentig procent tot het midden- en kleinbedrijf. Ruim 840.000 bedrijven in het mkb zijn verantwoordelijk voor achtenvijftig procent van de omzet in het bedrijfsleven. Het mkb biedt werkgelegenheid aan zestig procent van de werknemers. Kortom, het geld voor de BV Nederland wordt verdiend door het midden- en kleinbedrijf. De mkb ondernemer zorgt voor banen, productiviteit en groei. Het midden- en kleinbedrijf is met recht de motor waarop onze economie draait.

“Zolang ik minister van Financiën ben zal de bevordering van ondernemen een pijler zijn onder mijn beleid. U kunt op mij rekenen.” Het zijn de gloedvolle woorden van minister De Jager, tijdens een toespraak vorig jaar tegenover een zaal vol MKB ondernemers over de betekenis van diezelfde MKB ondernemers voor de Nederlandse economie. Als voormalig ondernemer weet de Jager precies waar het ergste pijnpunt ligt: de administratieve regeldruk en rijstebrij aan voorschriften en onnodige wetgeving die ondernemers soms tot wanhoop drijft. In de begroting voor komend jaar heeft De Jager geld vrijgemaakt om te snoeien in de regelgeving voor ondernemers. Het kabinet wil de administratieve lasten voor bedrijven vanaf 2012 jaarlijks met vijf procent verminderen. Het loonbegrip wordt ondermeer geüniformeerd, de arbowetgeving gewijzigd en de heffingen over het loon door middel van een loonsomheffing worden mogelijk vereenvoudigd. De voorgenomen maatregelen leveren eind 2015 zevenendertig procent minder administratieve lasten voor bedrijven op. Om ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen, worden hinderlijke regels afgeschaft en lange procedures en administratieve rompslomp zo veel mogelijk beperkt. De regeldruk wordt in 2012 met tien procent verlaagd en de winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt eenvoudiger gemaakt.
Om Nederland een plaats in de internationale innovatietop-5 te laten bemachtigen stelt het kabinet volgend jaar 1,3 miljard euro beschikbaar, oplopend naar ruim 2 miljard in 2015. Het merendeel van de innovaties in ons land komt tot stand bij slagvaardige, creatieve midden- en kleinbedrijven. Helaas voor die bedrijven komt het overgrote deel van de Nederlandse innovatiesubsidies terecht bij de grotere ondernemingen. Die weten beter de weg, voeren daar een bewuste strategie op en zijn ook per definitie de gesprekspartner voor de overheid bij het uitstippelen van het innovatiebeleid. De regering wil nu ook innovatie bij het midden- en kleinbedrijf stimuleren door middel van een innovatiefonds voor het mkb. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die willen investeren in kennis en innovatie kunnen vanaf 2012 een beroep doen op een innovatiekrediet. In 2012 is er 95 miljoen euro beschikbaar voor de innovatiekredieten. Dit budget levert ongeveer 270 miljoen euro aan private investeringen in innovaties op. Het kabinet wil er ook voor zorgen dat overheid en private investeerders in 2012 circa 80 miljoen euro beschikbaar stellen voor risicokapitaal.
Minder regeldruk en meer aandacht voor de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf. Het zijn de eerste voorzichtige voortekenen van meer vertrouwen in de aanpak van de kleine ondernemer. Die -op eigen kracht- het geld verdient. Het is inderdaad de hoogste tijd dat de overheid de juiste (betere) condities voor deze ondernemers schept. Op een failliete BV Nederland zit niemand te wachten.
september 2011, Zuid-Limburg
« terug naar vorige pagina