Energieke ambities


Frans Hermans,
Hoofdredacteur

Toeval? Of gewoon een uitstekende timing van gouverneur Léon Frissen en consorten? Wie het weet mag het zeggen. Feit is dat op hetzelfde moment dat Eurocommissaris Regionaal Beleid, professor D. Hübner op uitnodiging van het Provinciebestuur tijdens de businessmeeting ‘Nieuwe Energie’ een werkbezoek bracht aan Greenport Venlo en bedrijventerrein Avantis in Heerlen/Aken, in Brussel een historisch Europees akkoord over klimaatbeleid werd bereikt. Op die gedenkwaardige 9e maart hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat in 2020 in de EU een vijfde van de totale energieconsumptie moet bestaan uit groene energiebronnen. Een ambitieus streven, waar enige scepsis op zijn plaats is. Wie herinnert zich niet de Lissabon akkoorden uit 2000 die van Europa binnen tien jaar de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld moesten maken? Nog drie jaar te gaan om onder meer India en China, met een jaarlijkse economische groei van respectievelijk acht en tien procent, het hoofd te bieden.

Maar goed. Het EU klimaatakkoord is getekend en dat biedt perspectief. De uitkomst stemt tot tevredenheid, ook bij de milieubeweging. Nu de uitwerking nog. Efficiënt en anders omgaan met energie biedt kansen voor innovatie. Kansen ook voor Limburg waar overheden en bedrijfsleven nieuwe energie en euregionale samenwerking zo graag op de kaart zetten. De Provincie Limburg zet daarbij in op drie sporen: verbinden van kennisinstellingen en ondernemingen, educatie en het actief acquireren van nieuwe bedrijven. Avantis moet uitgroeien tot een nieuwe economische sector. Voor Noord-Limburg moet een nul-energiekas worden ontwikkeld die in de kassen energie gaat opleveren in plaats van te gebruiken. Aan ambities en plannen dus geen gebrek. Maar goede voornemens verzanden maar al te vaak in oeverloze discussies of bloeden dood in formele procedures. Ontwikkelingen daadwerkelijk en direct in gang zetten vraagt juist nu om een overtuigende lobby richting Den Haag. Met Maria van der Hoeven aan het roer op Economische Zaken moet partijgenoot Frissen toch snel tot zaken kunnen komen. Een goed actieprogramma heeft hij. Nu nog de juiste timing.
« terug naar vorige pagina